Tillfälliga chefer skapar lugn och trygghet i rekryteringsprocessen - Kompetens.se

Tillfälliga chefer skapar lugn och trygghet i rekryteringsprocessen

BRIGHTBILL_newheader

En utdragen rekrytering eller plötslig omorganisation kan skapa ett glapp i chefskompetensen. Med en interimschef får företag snabbt en chef med specialistkompetens på plats som ofta är mer kvalificerad än den som rekryteras för en fast anställning.

–  Alla försöker ju lösa det internt först men om det inte går så tar en traditionell chefsrekrytering  lång tid. Men en interimschef kan oftast tillsättas på 1-2 veckor, säger Henrik Engstam, vd för företaget Brightmill som är specialister på interim management.

Henrik Engstam startade Brightmill 2011 och har sedan dess sett en snabb ökning av intresset för interimschefer. Framförallt märker han att interimschefer är populära när företag behöver rekrytera exempelvis en ny CFO, HR-chef, IT-chef eller Supply Chain Manager. Roller där företagen sällan har någon internt som kan fylla positionen och där man snabbt behöver någon på plats.

 

»Interimscheferna är också otroligt resultatinriktade och de vill göra ett avtryck under den tiden de är där«

Henrik Engstam

Den ökade efterfrågan tror Henrik Engstam beror på att företagen generellt sett köper in mer konsulttjänster idag. Dessutom innebär den allt hårdare konkurrensen att företag inte har råd att stå utan chefer med rätt kompetens under ens en kortare period. Att på bara några veckor kunna plocka in en chef, som till och med kan vara något överkvalificerad, blir därför ett effektivt sätt att få verksamheten att fungera under rekryteringsperioden.

– En interimschef kan ta uppdrag som är ett steg nedåt karriärsmässigt men ändå tycka att det är en utmaning. Du kan därför ganska lätt få in någon som är högt kvalificerad och du behöver inte heller sälja in dig själv som arbetsgivare, säger Henrik Engstam.

Hög kompetens och rätt personlighet ger nöjda kunder

Blandningen av en snabb process och en högre kompetens innebär enligt Henrik Engstam att företag som hyr in interimschefer blir väldigt nöjda. Enligt en undersökning bland 322 arbetsgivare som Brightmill gjorde i februari visade det sig att hela 87 procent av de företag som hyrt in en interimschef var mycket eller ganska nöjda.

– Jag tror nöjdheten har att göra med att man ofta hyr in någon som är kvalificerad i överkant. Interimscheferna är också otroligt resultatinriktade och de vill göra ett avtryck under den tiden de är där, säger Henrik Engstam.

Det är dock inte bara de formella kraven på kompetens som avgör om någon blir en bra interimschef. Lika viktigt är att hitta någon som passar den aktuella företagskulturen och som på kort tid kan ingjuta det förtroende som krävs. På Brightmill tar man därför hänsyn till både den formella kravprofilen och sin egen analys av företagskulturen när man letar kandidater. Utifrån en databas på över 1 500 kandidater använder Henrik Engstam sedan sin fingertoppskänsla och erfarenhet för att hitta kandidater med rätt profil och rätt personlighet.

– Ska någon annan göra det här, utan vårt nätverk och vår erfarenhet, då blir det ett omfattande arbete. De ska annonsera och starta en hel rekryteringsprocess, då förlorar de mycket tid, säger Henrik Engstam.

 

Läs mer om hur interimschefer kan hjälpa din organisation!

Presenteras av Brightmill

brightmill-logo

Brightmill är en konsultförmedlare som är specialiserad på interim management. Vi hjälper våra kunder att hitta rätt interimschef utifrån specifika behov och kostnadsnivå.

Vi hyr ut kvalificerade interimschefer inom ekonomi, HR, sälj & marknad, företagsledning, IT & teknik och produktionsledning. Vi har ett eget konsultnätverk med 1 500 kandidater.
Brightmill grundades 2011 av företagets VD, Henrik Engstam, som har lång erfarenhet från konsultbranschen och en bakgrund som VD och andra ledande roller i stora och små bolag.

Nöjda kunder:

87 procent av arbetsgivare som anlitat interimschefer är mycket eller ganska nöjda.

Läs vår marknadsundersökning här.

Interimschefer blir ofta fastanställda:

Fyra av tio arbetsgivare har anställt en chef som börjat som inhyrd chef

Läs vår marknadsundersökning här.

Mer läsning


elev_annons-header

Hur lär ditt barn sig bäst?

Lärande är i grunden alltid ett möte med den som kan – och den som ännu inte kan. Det spelar ingen roll om den som kan är en lärare, en kollega eller en video på internet. I många situationer är det du som förälder som ska lära ditt barn något de ännu inte kan. Hur kan du som förälder bäst stötta ditt barn i den processen?


Engagemang, anställda, personal

3 tips – skapa engagemang hos din personal

Att engagerade medarbetare skapar bättre resultat vet många men trots det har väldigt många företag svårt att skapa ett genuint engagemang bland sina anställda. Psykologen Emma Seppälä har tre tips för hur chefer kan skapa en kultur där engagemang frodas. Engagemang. Engagerade anställda, som känner en känslomässig koppling till företagets verksamhet och som brinner för [...]

produktivitet

Produktiv utan energi

Oavsett hur mycket kaffe vi dricker, hur ofta vi fyller på med energi i form av frukt och nötter eller hur många mikro-pauser vi tar så kommer energinivån ändå att variera under en arbetsdag, hur kan man vara produktiv då? För det flesta av oss följer energinivån över dagen ett tydligt mönster. Vissa har mest [...]

kalender

Misshandlar du din kalender?

Att kalendern är ett fantastiskt verktyg har de allra flesta av oss insett. Många av oss skulle till och med bli kallsvettiga av blotta tanken på att innehållet i våra kalendrar skulle försvinna. Vi vill absolut inta vara utan den men att misshandla den på alla möjliga sätt ser många inget problem med. Kalendern har [...]

ekonomiadministration konferenser

Ta kontroll över företagets möten

Allt fler väljer att bli avtalskunder hos BokningsBolaget. Inte så konstigt med tanke på alla fördelar det innebär. Att ha avtal med BokningsBolaget betyder inte bara bättre priser, effektivare ekonomiadministration och full kostnadskontroll. Servicen till alla som bokar konferenser internt förbättras eftersom de med ett enda samtal får professionell hjälp, snabb återkoppling och tydliga bekräftelser [...]

Prodaxa_header

Brister i projektledning kostar svenska företag miljarder årligen

Projekt som drar över tiden och inte håller budget är inget nytt. Men ett ännu vanligare problem, som kostar svenska företag miljarder årligen, är att en stor del projekt inte levererar den nytta de var tänkta att göra.  –Det är lätt för ett enskilt företag av lite storlek att det blir 100-tals miljoner som försvinner, [...]

nollmejl

Noll mejl i inkorgen! Är det möjligt?

Hur ska jag få kontroll på mejlen? När ska man läsa mejlen egentligen? Är det meningen att man ska få så mycket mejl? Hur gör folk? Frågorna om mejl-läsning är många. Jag menar att problemet egentligen handlar om brist på rutin och struktur för hur vi arbetar med mejl. Att läsa mejlen behöver inte vara [...]

klocka

Produktiv på under 2 min

När något som kräver en aktivitet fångar din uppmärksamhet är det viktigt du att skapar tydlighet i hur ”klart” ser ut och vad nästa konkreta steg är. GTD-metodiken lär oss att tänka så långt det bara går först och att handla sen. Detta på grund av att de utgör två separata fokusområden som kräver olika [...]