Onboarding får nya chefer att leverera bättre och snabbare - Kompetens.se

Onboarding får nya chefer att leverera bättre och snabbare

mats_liggande (1)

Startsträckan för en nyrekryterad chef att nå sin fulla potential kan bli lång och kostsam för företag. Genom Carpenovas koncept Onboarding kan nya chefer nå 100 procent av potentialen på bara 100 dagar.

Carpenova är specialister på chefsrekrytering och man vet av erfarenhet att startsträckan för en nybliven chef kan bli kostsam eftersom den ofta följs av en dipp i produktiviteten. Enligt Mats Svensson, delägare och Senior Advisor på Caprenova, beror den dippen på att det ofta tar upp emot ett år för en ny chef att sätta sig in i företagskulturen och förstå medarbetarnas mognad och kompetenser, aspekter som är centrala för att kunna arbeta effektivt.

– Du får ofta en så kallad ”produktionsdipp” när du tillsätter en ny chef och den kan bli långvarig om den nya personen inte kommer in i rollen. Det kan vara förödande, jag har sett bolag där man gjort en bra rekrytering men inte ge rätt introduktion, som har kostat bolaget enorma summor. Det handlar inte heller bara om den individen för om du sitter högre upp i organisationen så påverkar du ju hela bolaget, berättar Mats Svensson.

 

»Om företag vill vara med och ligga i framkant och kunna konkurrera då måste man förstå att det här är den absolut viktigaste processen«

Mats Svensson

 

Genom modellen Onboarding analyserar Caprenova därför företagets informella strukturer, medarbetarnas kompetenser och företagskulturen och låter dessa aspekter styra arbetet redan under rekryteringsprocessen. På så vis ser man till att man får rätt person på plats och att den personen har förutsättningarna som krävs för att kunna leverera direkt under de första 100 dagarna. En tidsperiod som är avgörande för att en ny chefs förändringar ska få fäste i organisationen.

–  Redan i urvalet av kandidater tittar vi på företagskulturen, hur de skulle fungera i den och hur de tar sig an sitt uppdrag. Man tittar även mycket på hur de kommer agera i olika situationer och på vad de kommer göra under de första 100 dagarna om de får jobbet. På så vis startar ”onboardningen” redan i urvalet, berättar Mats Svensson.

När den nyanställde chefen väl är på plats agerar sedan Carpenovas advisors som mentorer och coacher där de använder sin kunskap om företaget för att kunna ge stöd och utbyta idéer med den nyblivna chefen.

Enligt Mats Svensson handlar den här processen inte heller bara om att förstå hur ett företag fungerar. Minst lika viktig är möjligheten för en ny chef att kunna förändra de delar av kulturen som inte fungerar. Onboarding skapar på så vis förutsättningar för nya chefer att både uppfylla sin egen potential samt förbättra aspekter som företaget självt kan ha svårt att se.

– Företag fastnar ofta vid det som kallas strukturkapitalet; saker som mål, metoder, visioner och arbetsprocesser. Men sen finns ju humankapitalet också: hur individer fungerar ihop, samarbetet och företagskulturen. Tittar man sedan på vad det är som skapar resultat så står strukturkapitalet för 10 – 20 procent samtidigt som 80 – 90 procent av resultatet avgörs av humankapitalet, och det är den delen vi är sämst på i företagsvärlden idag, säger Mats Svensson och fortsätter:

– Om företag vill vara med och ligga i framkant och kunna konkurrera då måste man förstå att det här är den absolut viktigaste processen.

 

Läs mer om hur du kan maximera potentialen hos din nya chef!

Presenteras av Carpenova

carpenova_logo

Carpenova Nordic AB jobbar med Executive search i norden och har utvecklat konceptet Onboarding. Onboarding är ett koncept för att få nyanställda att nå sin fulla potential inom de första 100 dagarna.

Carpenova arbetar med även med ledningsutveckling och förändringsledning

Med Carpenovas kostnadseffektiv modell Nova Search kan arbetsgivare enkelt och effektivt hitta kvalificerade kandidater för icke utanonserade tjänster

Carpenova arbetar i hela Norden med kontor i Helsingborg, Göteborg och Stockholm.

Följ vårt nyhetsbrev på LinkedIn för mer information!

Så fungerar Onboarding:

1. Uppdraget

Vi på Carpenova har ett systematiserat stöd för den som kliver in i en ny chef/specialistroll. Vi hjälper den nyrekryterade att få svar på det som normalt tar upp till 6-12 månader innan man fått full förståelse för sitt uppdrag i det nya bolaget och även de förväntningar som finns på vad som skall levereras i organisationen.

2. Planeringsunderlag

Under detta steg hjälper vi till med strukturen på vad som skall levereras i organisationen och på vilket sätt detta skall göras för att få en optimal effekt i organisationen. Vi hjälper den nyanställde att skapa bäst förutsättningar med att kunna genomföra sitt Uppdrag med hänsyn till den organisation som denna skall verka i.

3. Humankapitalet

Vi hjälper till att optimera humankapitalet förmåga att samverka för att få ut synergieffekter. Här hjälper vi även till att hitta den optimala kommunikationsstrukturen utifrån organisationens struktur/mognad.
Här arbetar vi även med Ledare och Chefs coaching för att använda rätt ledarskap utifrån organisationens mognad

4. Utvärdering

Vi stödjer den nyanställde i sitt arbete med olika analyser för att säkra att det som görs i organisationen är rätt enligt det man önskar sig.
Vi jobbar med att ta fram rätt analys för uppdragets framfart.

Humankapitalet är avgörande:

Så mycket som 90 % av ett företags resultat avgörs av humankapitalet

Mer läsning


elev_annons-header

Hur lär ditt barn sig bäst?

Lärande är i grunden alltid ett möte med den som kan – och den som ännu inte kan. Det spelar ingen roll om den som kan är en lärare, en kollega eller en video på internet. I många situationer är det du som förälder som ska lära ditt barn något de ännu inte kan. Hur kan du som förälder bäst stötta ditt barn i den processen?


Engagemang, anställda, personal

3 tips – skapa engagemang hos din personal

Att engagerade medarbetare skapar bättre resultat vet många men trots det har väldigt många företag svårt att skapa ett genuint engagemang bland sina anställda. Psykologen Emma Seppälä har tre tips för hur chefer kan skapa en kultur där engagemang frodas. Engagemang. Engagerade anställda, som känner en känslomässig koppling till företagets verksamhet och som brinner för [...]

produktivitet

Produktiv utan energi

Oavsett hur mycket kaffe vi dricker, hur ofta vi fyller på med energi i form av frukt och nötter eller hur många mikro-pauser vi tar så kommer energinivån ändå att variera under en arbetsdag, hur kan man vara produktiv då? För det flesta av oss följer energinivån över dagen ett tydligt mönster. Vissa har mest [...]

kalender

Misshandlar du din kalender?

Att kalendern är ett fantastiskt verktyg har de allra flesta av oss insett. Många av oss skulle till och med bli kallsvettiga av blotta tanken på att innehållet i våra kalendrar skulle försvinna. Vi vill absolut inta vara utan den men att misshandla den på alla möjliga sätt ser många inget problem med. Kalendern har [...]

ekonomiadministration konferenser

Ta kontroll över företagets möten

Allt fler väljer att bli avtalskunder hos BokningsBolaget. Inte så konstigt med tanke på alla fördelar det innebär. Att ha avtal med BokningsBolaget betyder inte bara bättre priser, effektivare ekonomiadministration och full kostnadskontroll. Servicen till alla som bokar konferenser internt förbättras eftersom de med ett enda samtal får professionell hjälp, snabb återkoppling och tydliga bekräftelser [...]

Prodaxa_header

Brister i projektledning kostar svenska företag miljarder årligen

Projekt som drar över tiden och inte håller budget är inget nytt. Men ett ännu vanligare problem, som kostar svenska företag miljarder årligen, är att en stor del projekt inte levererar den nytta de var tänkta att göra.  –Det är lätt för ett enskilt företag av lite storlek att det blir 100-tals miljoner som försvinner, [...]

nollmejl

Noll mejl i inkorgen! Är det möjligt?

Hur ska jag få kontroll på mejlen? När ska man läsa mejlen egentligen? Är det meningen att man ska få så mycket mejl? Hur gör folk? Frågorna om mejl-läsning är många. Jag menar att problemet egentligen handlar om brist på rutin och struktur för hur vi arbetar med mejl. Att läsa mejlen behöver inte vara [...]

klocka

Produktiv på under 2 min

När något som kräver en aktivitet fångar din uppmärksamhet är det viktigt du att skapar tydlighet i hur ”klart” ser ut och vad nästa konkreta steg är. GTD-metodiken lär oss att tänka så långt det bara går först och att handla sen. Detta på grund av att de utgör två separata fokusområden som kräver olika [...]