Ledarskap - Kompetens.se

Ledarskap

bristande kommunikation

Så kan du säkra kontraktet med dina medarbetare

Missförstånd och bristande kommunikation. Oklarheter kring vem som bär ansvar och vad som förväntas av kollegor när en uppgift ska lösas. Ibland når man som ledare inte fram med de förväntansbilder man har på sina medarbetare. Genom att säkra ett ”kontrakt” mellan chef och medarbetare når man lättare de uppsatta målen. Mercuri Ledarskap from Mercuri [...]

utvecklande ledarskap

Utvecklande Ledarskap – framtidens ledarskap

Utvecklande Ledarskap (UL) beskriver de beteenden som skapar ett gynnsamt arbetsklimat. Bland annat så handlar det om hur man som ledare fungerar som föredöme och lyfter upp frågor som rör moral och etik och agerar utifrån en stark och tydlig värdegrund. Utvecklande ledarskap används i dag bland annat inom det privata näringslivet och av idrottstränare [...]