Kompetensportal skapar nya möjligheter att matcha kompetens och personalbehov för ökad patientsäkerhet - Kompetens.se

Kompetensportal skapar nya möjligheter att matcha kompetens och personalbehov för ökad patientsäkerhet

comenius-feat

Landstinget i Östergötland hade ett grundläggande behov att öka kvalitén i vården. De saknade ett systemstöd för att få ordning på de strategiska processerna av kompetensförsörjning. Comenius heltäckande systemstöd inom Learning, Performance och Talent Management var det enda som uppfyllde landstingets hårda krav på funktionalitet och flexibilitet.

–Comenius systemstöd, som vi kommit att kalla Kompetensportal, gjorde det möjligt för oss att bibehålla vårt eget system för befattningsutveckling och överföra det till Kompetensportlen, säger Mats Uddin, HR-direktör i Landstinget i Östergötland.

Landstinget i Östergötland är en lärande organisation med ansvar i fokus som erbjuder vård dygnet runt alla årets dagar vilket ställer stora krav på landstingets alla 12 000 medarbetare. I grunden låg problematiken kring landstingsorganisationens kvalitetssäkring av kompetens för ökad kvalitet i vården. Det saknades en samlad bild av tillgängliga kompetenser i organisationen samt vilka kompetenser som behövde tillföras för att stänga eventuella kompetensgap för att ge ökad patientsäkerhet.
Det måste säkerställas att alla medarbetare har rätt kompetens som överensstämmer med kritiska och lagstadgade krav som t.ex. Patientsäkerhet, HLR och kompetens att använda medicinsk teknisk utrustning. De stora grupperna är sjuksköterskor, följd av undersköterskor och läkare.

–Information om medarbetares kompetens fanns inte samlad utan utspridd i olika exceldokument, avdelningars egna listor och liknande, men utan överblick eller sökbarhet. Vi saknade möjligheten att erbjuda våra medarbetare utveckling och karriärmöjligheter.

Landstinget hade ett direkt behov att implementera ett nytt heltäckande system för kompetenshantering, kompetensutveckling, målstyrning och utvecklingssamtal som var användarvänligt för chefer och medarbetare.

Tre viktiga behov
–Vi behövde ett webbaserat systemstöd av tre skäl, säger Mats Uddin. För det första behöver varje enskild chef ha koll på befattningsutveckling och medarbetares kompetens. För det andra behöver enskilda medarbetare en möjlighet att lägga in och samla sina meriter när de gått utbildningar eller till exempel erhållit licenser för att hantera viss utrustning. För det tredje behövde vi ett webbaserat systemstöd för all administration och genomförande av kurser och utbildningar genom.

I den upphandling som gjordes ställde Landstinget hårda krav på funktionalitet
och på att ett nytt systemstöd skulle kunna anpassas till den egna befattningsutvecklingsmodellen Olivia. Det enda systemstödet på marknaden som klarar detta är Comenius.

–De här funktionerna har vi nu erhållit genom Comenius enhetliga systemstöd. Varje chef kommer att kunna göra sina egna sökningar efter den kompetens som behövs. Medarbetaren har en tydlig individuell utvecklingsplan med mål, kompetensutvecklingsinsatser som ska genomföras, utvecklingssamtal samt en stor möjlighet att påverka sin egen karriärsutveckling. Systemstödet kommer också att användas för att dokumentera utvecklingssamtal.

Måste tänka och agera nytt
Upphandlingen gjordes 2011. Året därpå påbörjades projektet och nu rullas Kompetensportalen ut verksamhetsvis, klinik för klinik, fram till mitten av 2015.

–Alla medarbetare blir involverade i det här. Var och en får lägga lite tid på att lägga in sin egen kompetens, men möjligheterna är stora. All förändring kräver att man tänker nytt och agerar nytt, det gäller alla.

Mats Uddin ser inte införandet av Kompetensportalen i första hand som en kostnadssänkande åtgärd utan mer som en kvalitetshöjare för ökad patientsäkerhet, som skapar struktur, ordning och reda, vilket i sig också sannolikt i längden sparar både tid och pengar.

Comenius

comenius-logo

Comenius är ett av Sveriges snabbast växande företag inom HCM – Human Capital Managment (enligt Dagens Industri) och ledande inom Learning och Talent Managment. Comenius kunder finns både inom den offentliga sektorn och den privata företagssektorn med globala och lokala kunder.

Comenius har kontor i Stockholm, Kalmar, Göteborg, Oslo, Köpenhamn, Helsingfors, London och San Fransisco. De erbjuder programvaror och konsulttjänster inom Learning, Performance och Talent managment.

Den heltäckande lösningen Comenius Cloud är för samtliga HR-processer.

  •     Rekrytering
  •     Talent Management
  •     Kompetensförsörjning
  •     Målstyrning
  •     Medarbetarsamtal
  •     Successionsplanering
  •     Test & assessment
  •     Certifieringar

Kontakt: Åke Andreasson
Email: ake.andreasson@comenius.se
Mobil: 070-640 62 62
Läs mer på www.comenius.se

Vill du veta mer om vad Comenius gjorde för att hjälpa Östergötlands landsting lyssna: här

Mer läsning


elev_annons-header

Hur lär ditt barn sig bäst?

Lärande är i grunden alltid ett möte med den som kan – och den som ännu inte kan. Det spelar ingen roll om den som kan är en lärare, en kollega eller en video på internet. I många situationer är det du som förälder som ska lära ditt barn något de ännu inte kan. Hur kan du som förälder bäst stötta ditt barn i den processen?


Engagemang, anställda, personal

3 tips – skapa engagemang hos din personal

Att engagerade medarbetare skapar bättre resultat vet många men trots det har väldigt många företag svårt att skapa ett genuint engagemang bland sina anställda. Psykologen Emma Seppälä har tre tips för hur chefer kan skapa en kultur där engagemang frodas. Engagemang. Engagerade anställda, som känner en känslomässig koppling till företagets verksamhet och som brinner för [...]

produktivitet

Produktiv utan energi

Oavsett hur mycket kaffe vi dricker, hur ofta vi fyller på med energi i form av frukt och nötter eller hur många mikro-pauser vi tar så kommer energinivån ändå att variera under en arbetsdag, hur kan man vara produktiv då? För det flesta av oss följer energinivån över dagen ett tydligt mönster. Vissa har mest [...]

kalender

Misshandlar du din kalender?

Att kalendern är ett fantastiskt verktyg har de allra flesta av oss insett. Många av oss skulle till och med bli kallsvettiga av blotta tanken på att innehållet i våra kalendrar skulle försvinna. Vi vill absolut inta vara utan den men att misshandla den på alla möjliga sätt ser många inget problem med. Kalendern har [...]

ekonomiadministration konferenser

Ta kontroll över företagets möten

Allt fler väljer att bli avtalskunder hos BokningsBolaget. Inte så konstigt med tanke på alla fördelar det innebär. Att ha avtal med BokningsBolaget betyder inte bara bättre priser, effektivare ekonomiadministration och full kostnadskontroll. Servicen till alla som bokar konferenser internt förbättras eftersom de med ett enda samtal får professionell hjälp, snabb återkoppling och tydliga bekräftelser [...]

Prodaxa_header

Brister i projektledning kostar svenska företag miljarder årligen

Projekt som drar över tiden och inte håller budget är inget nytt. Men ett ännu vanligare problem, som kostar svenska företag miljarder årligen, är att en stor del projekt inte levererar den nytta de var tänkta att göra.  –Det är lätt för ett enskilt företag av lite storlek att det blir 100-tals miljoner som försvinner, [...]

nollmejl

Noll mejl i inkorgen! Är det möjligt?

Hur ska jag få kontroll på mejlen? När ska man läsa mejlen egentligen? Är det meningen att man ska få så mycket mejl? Hur gör folk? Frågorna om mejl-läsning är många. Jag menar att problemet egentligen handlar om brist på rutin och struktur för hur vi arbetar med mejl. Att läsa mejlen behöver inte vara [...]

klocka

Produktiv på under 2 min

När något som kräver en aktivitet fångar din uppmärksamhet är det viktigt du att skapar tydlighet i hur ”klart” ser ut och vad nästa konkreta steg är. GTD-metodiken lär oss att tänka så långt det bara går först och att handla sen. Detta på grund av att de utgör två separata fokusområden som kräver olika [...]