Här är jobben som räddar din hjärna - Kompetens.se

Här är jobben som räddar din hjärna

Brain impulses. Thinking prosess

Din mentala skärpa som pensionär kan avgöras av ditt yrke. Advokater, socialarbetare och arkitekter blir några av de smartaste gamlingarna enligt ny studie.

När vi blir gamla försämras vårt minne, vi tänker långsammare och vår kognitiva förmåga minskar. Det är en oundviklig process som drabbar alla men ny forskning visar att hur snabbt och hur mycket vi förlorar av vår hjärnas kapacitet kan avgöras av vårt yrke. I en studie, som utfördes av forskare på universitetet i Edinburgh, testades minnet och den övergripande intellektuella förmågan hos 1066 personer, alla födda 1936. Sambandet man fann mellan intellektuell skärpa och yrke var tydlig.

Bland de som visade upp en bättre kognitiv förmåga fanns personer som haft yrken som innefattade mycket analys och sammanställning av data, till exempel arkitekter och ingenjörer. Även personer som haft komplicerade yrken med mycket interaktion med människor i form av utlärning, förhandling eller mentorskap visade upp starkare resultat. I denna grupp räknades advokater, socialarbetare, kirurger och övervakare in.

För att kunna identifiera just yrkets roll hade forskarna även tillgång till deltagarnas IQ vid 11 års ålder. Det man fann var att deltagarnas IQ vid en ung ålder så klart hade en stor påverkan på deras resultat senare i livet men att just valet av yrke hade en statistiskt säkerställd påverkan och enligt forskarna gav en extra ”boost” för intellektet.

Enligt forskarna tyder studien på att komplexa yrken där man tvingas analysera och bearbeta information tränar och bibehåller den mentala förmågan på ett sätt som mindre komplexa arbeten inte gör. Vilket stödjer den teori kring kognitiv förmåga som forskarna kallar “use it or lose it”.

– Mer mentalt stimulerande arbeten kan ha låtit personerna utveckla antingen strukturella eller funktionella förändringar i hjärnan så som bättre och snabbare neutrala förbindelser, säger Alan Gow, en av forskarna bakom studien till Wall Street Journal.

Mer läsning


elev_annons-header

Hur lär ditt barn sig bäst?

Lärande är i grunden alltid ett möte med den som kan – och den som ännu inte kan. Det spelar ingen roll om den som kan är en lärare, en kollega eller en video på internet. I många situationer är det du som förälder som ska lära ditt barn något de ännu inte kan. Hur kan du som förälder bäst stötta ditt barn i den processen?


Engagemang, anställda, personal

3 tips – skapa engagemang hos din personal

Att engagerade medarbetare skapar bättre resultat vet många men trots det har väldigt många företag svårt att skapa ett genuint engagemang bland sina anställda. Psykologen Emma Seppälä har tre tips för hur chefer kan skapa en kultur där engagemang frodas. Engagemang. Engagerade anställda, som känner en känslomässig koppling till företagets verksamhet och som brinner för [...]

produktivitet

Produktiv utan energi

Oavsett hur mycket kaffe vi dricker, hur ofta vi fyller på med energi i form av frukt och nötter eller hur många mikro-pauser vi tar så kommer energinivån ändå att variera under en arbetsdag, hur kan man vara produktiv då? För det flesta av oss följer energinivån över dagen ett tydligt mönster. Vissa har mest [...]

kalender

Misshandlar du din kalender?

Att kalendern är ett fantastiskt verktyg har de allra flesta av oss insett. Många av oss skulle till och med bli kallsvettiga av blotta tanken på att innehållet i våra kalendrar skulle försvinna. Vi vill absolut inta vara utan den men att misshandla den på alla möjliga sätt ser många inget problem med. Kalendern har [...]

ekonomiadministration konferenser

Ta kontroll över företagets möten

Allt fler väljer att bli avtalskunder hos BokningsBolaget. Inte så konstigt med tanke på alla fördelar det innebär. Att ha avtal med BokningsBolaget betyder inte bara bättre priser, effektivare ekonomiadministration och full kostnadskontroll. Servicen till alla som bokar konferenser internt förbättras eftersom de med ett enda samtal får professionell hjälp, snabb återkoppling och tydliga bekräftelser [...]

Prodaxa_header

Brister i projektledning kostar svenska företag miljarder årligen

Projekt som drar över tiden och inte håller budget är inget nytt. Men ett ännu vanligare problem, som kostar svenska företag miljarder årligen, är att en stor del projekt inte levererar den nytta de var tänkta att göra.  –Det är lätt för ett enskilt företag av lite storlek att det blir 100-tals miljoner som försvinner, [...]

nollmejl

Noll mejl i inkorgen! Är det möjligt?

Hur ska jag få kontroll på mejlen? När ska man läsa mejlen egentligen? Är det meningen att man ska få så mycket mejl? Hur gör folk? Frågorna om mejl-läsning är många. Jag menar att problemet egentligen handlar om brist på rutin och struktur för hur vi arbetar med mejl. Att läsa mejlen behöver inte vara [...]

klocka

Produktiv på under 2 min

När något som kräver en aktivitet fångar din uppmärksamhet är det viktigt du att skapar tydlighet i hur ”klart” ser ut och vad nästa konkreta steg är. GTD-metodiken lär oss att tänka så långt det bara går först och att handla sen. Detta på grund av att de utgör två separata fokusområden som kräver olika [...]