Här är egenskaperna som gör dig avskydd som chef. - Kompetens.se

Här är egenskaperna som gör dig avskydd som chef.

boss screaming at small businessman

De flesta av oss har skräckhistorier om hemska chefer. Men bortsett från personliga upplevelser och teorier om vad som var fel på ens chef så kvarstår frågan. Vilka egenskaper är det som gör någon till en dålig chef? kompetens.se har tittat närmare på experternas svar.

Dåliga ledare är ett problem, framförallt ledare som inte bara misslyckas med att få ut det bästa ur sin personal men som till och med gör medarbetare sämre och arbetsmiljön outhärdlig.
Den amerikanska psykologen Robert Hogan slog 2012 fast att 75 % av arbetande amerikaner upplevde sin närmsta chef som sitt absolut största stressmoment i vardagen och att ”dåliga chefer orsakar enorma hälsokostnader och är en stor källa till lindade för många.”

Men vilka egenskaper är det då som får anställda att gå från missnöjda till sjukskrivna?
den amerikanska ledarskapsforskaren Clint Longenecker på University of Toledo gjorde 2012 en studie bland amerikanska ledare och fick fram en lista på tolv beteenden som associerades med riktigt dåliga chefer:

1: Är arroganta, stolta, inflexibla och ska alltid ha rätt.
2: Saknar principer, är opålitliga och ljuger
3: Skapar inte tydliga mål och förväntningar
4: Skapar inte effektiva verktyg för feedback och bekräftelse
5: Är riktigt dåliga kommunikatörer
6: Är oberäkneliga och humörsstyrda
7: Tar gärna beröm men undviker ansvar
8: Planerar dåligt och jobbar mer med att hantera kriser
9: Utvecklar inte sina anställda och hjälper dem inte framåt
10: Löser inte problem eller förbättrar processer
11: Är tekniskt inkompetenta och saknar talang
12. Fattar dåliga, ineffektiva och dåligt underbyggda beslut.

Slutsatsen Clint Longnecker drog av den här listan var att det vanligaste problemen vi har med våra chefer inte är deras brist på kompetens utan snarare deras brist på empati, kommunikation och förmågan att bygga relationer.

Just förmågan att byggda bra relationer med fungerande kommunikation dyker även upp som en av de talanger som undersökningsinstitutet Gallup pekar ut som gemensam för riktigt duktiga ledare. Den här typen av sociala tillkortakommanden hos chefer utgör även en stor del av karaktärsdragen när sajter som forbes.com och inc.com sätter ihop sina listor över vad som gör någon till en dålig chef.  Fokuset på karaktär snarare än kompetens verkar därför antyda att den bästa chefen inte nödvändigtvis är den som vet mest eller bäst. Tvärtom tyder det mesta på att någon som alltid tror sig ha rätt eller som har svårt att delegera eftersom de inte tror att andra klarar av arbetsuppgifterna sällan blir bra chefer.

Att anställdas välmående i så hög grad beror på chefers sociala färdigheter och förmåga till empati blir ännu mer problematiskt när man sätter det i förhållande till forskning som visar att psykopater är överrepresenterade bland ledare inom affärslivet. Så om du någonsin haft en chef som du tyckte betedde sig som en psykopat så kanske din diagnos var bättre än du anade.

Mer läsning


elev_annons-header

Hur lär ditt barn sig bäst?

Lärande är i grunden alltid ett möte med den som kan – och den som ännu inte kan. Det spelar ingen roll om den som kan är en lärare, en kollega eller en video på internet. I många situationer är det du som förälder som ska lära ditt barn något de ännu inte kan. Hur kan du som förälder bäst stötta ditt barn i den processen?


Engagemang, anställda, personal

3 tips – skapa engagemang hos din personal

Att engagerade medarbetare skapar bättre resultat vet många men trots det har väldigt många företag svårt att skapa ett genuint engagemang bland sina anställda. Psykologen Emma Seppälä har tre tips för hur chefer kan skapa en kultur där engagemang frodas. Engagemang. Engagerade anställda, som känner en känslomässig koppling till företagets verksamhet och som brinner för [...]

produktivitet

Produktiv utan energi

Oavsett hur mycket kaffe vi dricker, hur ofta vi fyller på med energi i form av frukt och nötter eller hur många mikro-pauser vi tar så kommer energinivån ändå att variera under en arbetsdag, hur kan man vara produktiv då? För det flesta av oss följer energinivån över dagen ett tydligt mönster. Vissa har mest [...]

kalender

Misshandlar du din kalender?

Att kalendern är ett fantastiskt verktyg har de allra flesta av oss insett. Många av oss skulle till och med bli kallsvettiga av blotta tanken på att innehållet i våra kalendrar skulle försvinna. Vi vill absolut inta vara utan den men att misshandla den på alla möjliga sätt ser många inget problem med. Kalendern har [...]

ekonomiadministration konferenser

Ta kontroll över företagets möten

Allt fler väljer att bli avtalskunder hos BokningsBolaget. Inte så konstigt med tanke på alla fördelar det innebär. Att ha avtal med BokningsBolaget betyder inte bara bättre priser, effektivare ekonomiadministration och full kostnadskontroll. Servicen till alla som bokar konferenser internt förbättras eftersom de med ett enda samtal får professionell hjälp, snabb återkoppling och tydliga bekräftelser [...]

Prodaxa_header

Brister i projektledning kostar svenska företag miljarder årligen

Projekt som drar över tiden och inte håller budget är inget nytt. Men ett ännu vanligare problem, som kostar svenska företag miljarder årligen, är att en stor del projekt inte levererar den nytta de var tänkta att göra.  –Det är lätt för ett enskilt företag av lite storlek att det blir 100-tals miljoner som försvinner, [...]

nollmejl

Noll mejl i inkorgen! Är det möjligt?

Hur ska jag få kontroll på mejlen? När ska man läsa mejlen egentligen? Är det meningen att man ska få så mycket mejl? Hur gör folk? Frågorna om mejl-läsning är många. Jag menar att problemet egentligen handlar om brist på rutin och struktur för hur vi arbetar med mejl. Att läsa mejlen behöver inte vara [...]

klocka

Produktiv på under 2 min

När något som kräver en aktivitet fångar din uppmärksamhet är det viktigt du att skapar tydlighet i hur ”klart” ser ut och vad nästa konkreta steg är. GTD-metodiken lär oss att tänka så långt det bara går först och att handla sen. Detta på grund av att de utgör två separata fokusområden som kräver olika [...]