Den nya tidens ledare - Kompetens.se

Den nya tidens ledare

Target Businessman

Dagens arbetsliv ställer höga krav på ledare, både i det privata näringslivet och inom offentlig sektor. Vad behöver man för att vilja, kunna och orka vara chef idag? Det studerar Christin Mellner i ett nytt forskningsprojekt som kan leda till användbara verktyg i framtiden.

Chefers inflytande över medarbetarna och deras arbetsmiljö är ett ämne som många forskare har studerat ur olika synvinklar. Men hur dagens chefer egentligen mår har det forskats mindre om. Hur påverkar dagens jobbsituation deras möjligheter att leda verksamheten på ett hälsofrämjande sätt?

– Många anställda jobbar överallt och när som helst med hjälp av ny teknik som bärbara datorer och smartphones. Det kan vara svårt som chef att upptäcka tecken på stress och ohälsa om man inte träffar sina medarbetare fysiskt, säger Christin Mellner.

Hon leder ett pågående forskningsprojekt vid Psykologiska institutionen vid Stockholms universitet som studerar gränsdragningar och balans i livet i förhållande till stress och hälsa.

– Jobbet och privatlivet går in i varandra och gränserna suddas ut. Många förutsätts vara tillgängliga jämt, dygnet runt och även på sin semester.

Hög omsättning på chefer
Resultaten från det pågående projektet visar att chefer själva har en hårt belastad arbetssituation med hög arbetstid, jobb på både kvällar och helger hemifrån, sömnproblem, dålig livsbalans och sjuknärvaro. Det har nu lett till det nya projektet, om chefers villkor, förutsättningar och behov för ett hållbart ledarskap, som startar i höst.

– Tidigare forskning har i hög grad handlat om olika ledarskapsstilar med fokus på hur dessa påverkar medarbetarna. Men när det gäller vad som krävs för att cheferna ska klara av sitt jobb, och hålla på sikt behövs, mer forskning, menar Christin Mellner.

Dagens ledarpositioner innebär tunga, breda och ofta otydliga ansvarsroller. Globaliseringen med stark konkurrens och kraftiga konjunktursvängningar gör att verksamheter måste vara extremt flexibla och klara snabba omställningar.

– Vi kommer att göra djupintervjuer och inrätta fokusgrupper med chefer inom både privat och offentlig sektor. Utifrån dessa resultat genomförs sedan en enkätundersökning bland ett stort antal chefer. Vi vet att omsättningen på chefer är hög. Frågan är vad det beror på och vad det är som avgör om man orkar med sitt uppdrag.

Målet är verktyg som stöttar
Målet med studien är att identifiera och kartlägga vad som fungerar och vad som saknas för dagens chefer. På sikt kan detta leda till konkreta verktyg, som till exempel olika former av coachning eller utbildning, som organisationer kan använda sig av för att stötta cheferna i deras jobb.

– Som forskare känns det angeläget att vara med och bidra till något, att göra skillnad. Därför är det långsiktiga målet självklart att verktygen ska testas och komma till användning så att ett hållbart ledarskap ska kunna utvecklas och leda till positiva följder för både privata och offentliga verksamheter.

På Gilla Jobbet berättar Christin Mellner och hennes kollega, docent Susanna Toivanen, mer om vilka faktorer som kan tänkas vara avgörande för att vilja, kunna och orka vara den nya tidens ledare.

Gilla jobbet

gillajobbet.se

GILLA JOBBET – SVERIGES STÖRSTA MÖTESPLATS OM ARBETSMILJÖ!

Gilla Jobbet är ett arbetsmiljöevent som arrangeras på Stockholmsmässan 22-23 oktober 2014. Eventet är en plats där alla som är engagerade i arbetsmiljöfrågor kan mötas och lära, inspireras och få idéer av varandra och experter inom olika områden.

Klicka här för att anmäla dig.

Mer läsning


elev_annons-header

Hur lär ditt barn sig bäst?

Lärande är i grunden alltid ett möte med den som kan – och den som ännu inte kan. Det spelar ingen roll om den som kan är en lärare, en kollega eller en video på internet. I många situationer är det du som förälder som ska lära ditt barn något de ännu inte kan. Hur kan du som förälder bäst stötta ditt barn i den processen?


Engagemang, anställda, personal

3 tips – skapa engagemang hos din personal

Att engagerade medarbetare skapar bättre resultat vet många men trots det har väldigt många företag svårt att skapa ett genuint engagemang bland sina anställda. Psykologen Emma Seppälä har tre tips för hur chefer kan skapa en kultur där engagemang frodas. Engagemang. Engagerade anställda, som känner en känslomässig koppling till företagets verksamhet och som brinner för [...]

produktivitet

Produktiv utan energi

Oavsett hur mycket kaffe vi dricker, hur ofta vi fyller på med energi i form av frukt och nötter eller hur många mikro-pauser vi tar så kommer energinivån ändå att variera under en arbetsdag, hur kan man vara produktiv då? För det flesta av oss följer energinivån över dagen ett tydligt mönster. Vissa har mest [...]

kalender

Misshandlar du din kalender?

Att kalendern är ett fantastiskt verktyg har de allra flesta av oss insett. Många av oss skulle till och med bli kallsvettiga av blotta tanken på att innehållet i våra kalendrar skulle försvinna. Vi vill absolut inta vara utan den men att misshandla den på alla möjliga sätt ser många inget problem med. Kalendern har [...]

ekonomiadministration konferenser

Ta kontroll över företagets möten

Allt fler väljer att bli avtalskunder hos BokningsBolaget. Inte så konstigt med tanke på alla fördelar det innebär. Att ha avtal med BokningsBolaget betyder inte bara bättre priser, effektivare ekonomiadministration och full kostnadskontroll. Servicen till alla som bokar konferenser internt förbättras eftersom de med ett enda samtal får professionell hjälp, snabb återkoppling och tydliga bekräftelser [...]

Prodaxa_header

Brister i projektledning kostar svenska företag miljarder årligen

Projekt som drar över tiden och inte håller budget är inget nytt. Men ett ännu vanligare problem, som kostar svenska företag miljarder årligen, är att en stor del projekt inte levererar den nytta de var tänkta att göra.  –Det är lätt för ett enskilt företag av lite storlek att det blir 100-tals miljoner som försvinner, [...]

nollmejl

Noll mejl i inkorgen! Är det möjligt?

Hur ska jag få kontroll på mejlen? När ska man läsa mejlen egentligen? Är det meningen att man ska få så mycket mejl? Hur gör folk? Frågorna om mejl-läsning är många. Jag menar att problemet egentligen handlar om brist på rutin och struktur för hur vi arbetar med mejl. Att läsa mejlen behöver inte vara [...]

klocka

Produktiv på under 2 min

När något som kräver en aktivitet fångar din uppmärksamhet är det viktigt du att skapar tydlighet i hur ”klart” ser ut och vad nästa konkreta steg är. GTD-metodiken lär oss att tänka så långt det bara går först och att handla sen. Detta på grund av att de utgör två separata fokusområden som kräver olika [...]

Be the first to comment on "Den nya tidens ledare"

Leave a comment

Your email address will not be published.

*