Coachkoncept tas vidare i expansion - Kompetens.se

Coachkoncept tas vidare i expansion

Niklas Brohlin, Coachutbildare och coachande ledare.Niklas Brohlin, Coachutbildare och coachande ledare.

Kraftfull professionell coaching gör skillnad och är en viktig del i framgångsrikt företagande och effektivt organisationsarbete. Företaget CoachCompanion med egen utbildningsmodell och egen certifiering har under tio år utbildat mer än 3000 professionella coacher. Nu står företaget inför en internationell expansion.

–Vi utför allt från executive coaching och coachande ledarskap för högre chefer till grund- och fortsättningskurser för olika medarbetare. Därtill gratiskunskap via vår hemsida och våra nyhetsbrev, säger Niklas Brohlin, coachutbildare och coachande ledare. 

Coach Companion arbetar med stora såväl som mindre kunder, både inom privat och offentlig verksamhet samt inom frivilligorganisationer och föreningslivet. Inget uppdrag är för litet och inget är för stort.

Coachande förhållningssätt

–Coaching har kommit att bli en viktig del av ledarskapet med ökad delaktighet, växande och eget ansvar som följd. Vi talar om chefskap, som utgår från företaget eller organisationen, ledarskap, som utgår från en själv och insikten att man har till uppgift att inspirera andra, samt coachskap, där vi utgår från medarbetarna och engagemanget och där vi arbetar med självskattning och hur man skattar andra.

–När det ofta talas om psykosocial ohälsa på våra arbetsplatser kan man undra vems ansvaret är. Självfallet finns ett arbetsgivaransvar, men också ett medarbetaransvar där var och en ställer sig frågan ”vad kan jag göra?”

Läs mer om CoachCompanions coachutbildningar här

Ett coachande förhållningssätt handlar om att få medarbetarna att nå sin fulla potential. Niklas Brohlin betonar att coachning bland annat syftar till öka vars och ens förmåga och vidga ramarna och han exemplifierar med en metafor:

–Om man släpper ner ett stort antal fiskar i en enorm bassäng och skiljer dem åt med en glasskiva i mitten och sedan efter lång tid tar bort skivan, så ska man finna att de flesta stannar kvar i sitt tidigare utrymme, inte tar chansen att utforska den andra sidan.

–En parallell till oss människor kan vara att inte alla tar chansen att nyttja hela den nyvunna arenan. Man utnyttjar oftast långt ifrån hela sin potential. Med coaching kan man hjälpa människor att använda större del av sin potential och att verkligen gå utanför sin invanda miljö när möjlighet ges. 

Tar konceptet vidare

CoachCompanion grundades 2005 av Christina Lagnelius och är idag en av få svenska coach-utbildare som har tillstånd av International Coach Federation (ICF) att själva certifiera coacher. Christina har också utvecklat Propellermodellen™, en förklaringsmodell för innehållet i ett optimalt coachande ledarskap, där rollerna chef, ledare och coach är i balans och samverkar med varandra.

Företaget arbetar just nu i en intensiv fas med stora expansionsplaner.

–Vi avser att fortsätta att utveckla oss inom vår hemmamarknad samt att gå in i ett till två nya länder per år och växa på franchisebasis, säger Niklas Brohlin. 

Presenteras av

logga

FAKTA

*CoachCompanion har tio anställda men sysselsätter många fler kvalitetssäkrade underkonsulter i olika uppdrag.

*Har under tio år utbildat över 3000 coacher.

*Verksamhetsorter: I Sverige: Malmö, Stockholm och Hudiksvall. I Finland: Helsingfors och Hangö.

*Jobbar aktivt med olika CSR projekt.

*Plan att expandera i flera länder på franchise-basis.

Läs mer på coachcompanion.se

Mer läsning


elev_annons-header

Hur lär ditt barn sig bäst?

Lärande är i grunden alltid ett möte med den som kan – och den som ännu inte kan. Det spelar ingen roll om den som kan är en lärare, en kollega eller en video på internet. I många situationer är det du som förälder som ska lära ditt barn något de ännu inte kan. Hur kan du som förälder bäst stötta ditt barn i den processen?


Engagemang, anställda, personal

3 tips – skapa engagemang hos din personal

Att engagerade medarbetare skapar bättre resultat vet många men trots det har väldigt många företag svårt att skapa ett genuint engagemang bland sina anställda. Psykologen Emma Seppälä har tre tips för hur chefer kan skapa en kultur där engagemang frodas. Engagemang. Engagerade anställda, som känner en känslomässig koppling till företagets verksamhet och som brinner för [...]

produktivitet

Produktiv utan energi

Oavsett hur mycket kaffe vi dricker, hur ofta vi fyller på med energi i form av frukt och nötter eller hur många mikro-pauser vi tar så kommer energinivån ändå att variera under en arbetsdag, hur kan man vara produktiv då? För det flesta av oss följer energinivån över dagen ett tydligt mönster. Vissa har mest [...]

kalender

Misshandlar du din kalender?

Att kalendern är ett fantastiskt verktyg har de allra flesta av oss insett. Många av oss skulle till och med bli kallsvettiga av blotta tanken på att innehållet i våra kalendrar skulle försvinna. Vi vill absolut inta vara utan den men att misshandla den på alla möjliga sätt ser många inget problem med. Kalendern har [...]

ekonomiadministration konferenser

Ta kontroll över företagets möten

Allt fler väljer att bli avtalskunder hos BokningsBolaget. Inte så konstigt med tanke på alla fördelar det innebär. Att ha avtal med BokningsBolaget betyder inte bara bättre priser, effektivare ekonomiadministration och full kostnadskontroll. Servicen till alla som bokar konferenser internt förbättras eftersom de med ett enda samtal får professionell hjälp, snabb återkoppling och tydliga bekräftelser [...]

Prodaxa_header

Brister i projektledning kostar svenska företag miljarder årligen

Projekt som drar över tiden och inte håller budget är inget nytt. Men ett ännu vanligare problem, som kostar svenska företag miljarder årligen, är att en stor del projekt inte levererar den nytta de var tänkta att göra.  –Det är lätt för ett enskilt företag av lite storlek att det blir 100-tals miljoner som försvinner, [...]

nollmejl

Noll mejl i inkorgen! Är det möjligt?

Hur ska jag få kontroll på mejlen? När ska man läsa mejlen egentligen? Är det meningen att man ska få så mycket mejl? Hur gör folk? Frågorna om mejl-läsning är många. Jag menar att problemet egentligen handlar om brist på rutin och struktur för hur vi arbetar med mejl. Att läsa mejlen behöver inte vara [...]

klocka

Produktiv på under 2 min

När något som kräver en aktivitet fångar din uppmärksamhet är det viktigt du att skapar tydlighet i hur ”klart” ser ut och vad nästa konkreta steg är. GTD-metodiken lär oss att tänka så långt det bara går först och att handla sen. Detta på grund av att de utgör två separata fokusområden som kräver olika [...]