”Bristande ledarskap kostar svenska organisationer miljarder årligen” - Kompetens.se

”Bristande ledarskap kostar svenska organisationer miljarder årligen”

Lars-Sandholm (1)

Brister i kvalitets- och förbättringsarbete kostar svenska företag miljarder varje år och utgör ett hot mot svensk industris framtid. Enligt Lars Sörqvist, VD för Sandolm Associates och forskare på KTH, är orsaken bristande ledarskap och kortsiktigt tänkande.

Lars Sörqvist har i över 20 år ansvarat för forskning och kursverksamhet inom ämnet kvalitet- och verksamhetsutveckling på KTH. Både i sin forskning och i sin roll som vd för utbildningsföretaget Sandholm Associates ser han stora brister i hur många svenska företag arbetar med kontinuerligt förbättringsarbete. Brister som leder till sämre kvalitet vilket kostar företagen enorma summor.

– När vi pratar kvalitetsbristkostnader så kan vi säga att studier visar på att de ibland uppgår till 20-30 procent av ett företags totala omsättning, säger Lars Sörqvist.

 

»Chefer på alla nivåer måste kontinuerligt leda och coacha förbättringsarbetet i verksamheten«

 

Enligt Lars Sörqvist beror de här problemen oftast på brister inom ledarskapet. De företag vars ledare lägger kraft på att kontinuerligt och systematiskt arbeta med förbättringsarbete når framgångar medan andra företag halkar efter.

– Volvo har i media kritiserats öppet av tunga aktieägare för bristande lönsamet medan Scania har en tätposition bland världens stora lastbilstillverkare gällande lönsamhet. Det bygger i grunden på att Scania, sedan 25 år tillbaka, har byggt upp ett av världens mest välfungerande system när det gäller att jobba med förbättringar, förklarar Lars Sörqvist.

Anmäl dig till Sandholm Associates nyhetsbrev!

Vill du lära dig allt om kvalitet och verksamhetsutveckling? Ta del av vår 40-åriga erfarenhet och vår spetskompetens genom att anmäla dig till vårt nyhetsbrev.

Ditt namn

Din epost

 

Ökad konkurrens ställer högre krav

En orsak till att många företag inte fokuserar på förbättringsarbetet är enligt Lars Sörqvist det kortsiktiga tänkandet hos ägarna som hellre fokuserar på kortsiktiga vinster än långsiktig lönsamhet genom kontinuerligt förbättringsarbete. Denna utveckling tror Lars Sörqvist kan komma att stå svenska företag dyrt när konkurrensen nu ökar från länder som Kina. Han liknar utvecklingen där med hur Japans industri på 50- och 60-talet nästan konkurrerade ut den västerländska industrin genom att leverera produkter med mycket högre kvalitet.

– Det sker med väldigt hög ambition och kinesiska företag rör sig väldigt snabbt framåt. Det sker inte över en natt men Huawei har exempelvis tagit ett stort antal ordrar framför ögonen på sina västerländska konkurrenter, inte för att de är billigare utan för att de är bättre, säger Lars Sörqvist.

Lars Sörqvist tror att det finns en risk att svensk industri nu kan bli omsprungen av konkurrenter i Kina och Indien om man inte tar de här frågorna på allvar. Han medger dock att det inte är enkelt för företag att etablera den här typen av förbättringsinriktad och långsiktig företagskultur i en allt mer kortsiktig ekonomi. Därför tror han att det är viktigt för företag att börja på rätt nivå.

– Det är en resa men vår övertygelse är att framgång föder framgång. Acceptera den mognadsnivå som finns inom organisationen och börja jobba med mindre förbättringsprojekt som ger mätbara effekter och resultat. Då ökar intresset för frågorna och man sätter av mer resurser och hamnar i en positiv spiral.

Läs mer om hur vi kan hjälpa dig med ditt förändringsarbete

Även om det är otroligt viktigt att se till att skapa rätt kompetens på företagen så menar Lars Sörqvist att det är minst lika viktigt att kompetensen följs av rätt typ av ledarskap.

– Ledarskapets roll är inte bara att prata om de här frågorna utan vi behöver ett ledarskap som aktivt engagerar sig i verksamhetens kvalitets- och förbättringsarbete. Ett personlig deltagande och gedigen kompetens inom detta område är avgörande för ett välfungerande ledarskap. Chefer på alla nivåer måste kontinuerligt leda och coacha förbättringsarbetet i verksamheten, säger han.

Presenteras av

Sandholm Associates

Sandholm_logga1

Sandholm Associates är det ledande utbildnings- och konsultföretaget inom kvalitet, förbättringsarbete, Sex Sigma och Lean. VI  har tillhandahållit konsultation och utbildning i kvalitet och verksamhetsutveckling i mer än 40 år. Vi tillämpar hjälp till självhjälp och våra kunders resultat är grunden för vår framgång!

Våra utbildningar ges såväl internt i organisationer som i form av öppna kurser och seminarier. I den öppna utbildningsverksamheten i Sverige ingår ett stort antal kurser och seminarier. I dessa utbildningar har cirka 45 000 personer deltagit genom åren.

Sandholm Associates AB är medlem av Intresseföreningen Kvalitetsutveckling inom Institutet för Kvalitetsutveckling (SIQ).

Läs mer om vad vi kan göra för dig här!

Kostnaden för kvalitetsbrister:

Kvalitetsbristkostnader uppgår ofta till så mycket som 30 % av ett bolags omsättning

Bristen på kvalitetsutbildning bland chefer:

69 % av Sveriges kvalitetschefer har genomgått mindre än en veckas kvalitetsutbildning

Mer läsning


elev_annons-header

Hur lär ditt barn sig bäst?

Lärande är i grunden alltid ett möte med den som kan – och den som ännu inte kan. Det spelar ingen roll om den som kan är en lärare, en kollega eller en video på internet. I många situationer är det du som förälder som ska lära ditt barn något de ännu inte kan. Hur kan du som förälder bäst stötta ditt barn i den processen?


Engagemang, anställda, personal

3 tips – skapa engagemang hos din personal

Att engagerade medarbetare skapar bättre resultat vet många men trots det har väldigt många företag svårt att skapa ett genuint engagemang bland sina anställda. Psykologen Emma Seppälä har tre tips för hur chefer kan skapa en kultur där engagemang frodas. Engagemang. Engagerade anställda, som känner en känslomässig koppling till företagets verksamhet och som brinner för [...]

produktivitet

Produktiv utan energi

Oavsett hur mycket kaffe vi dricker, hur ofta vi fyller på med energi i form av frukt och nötter eller hur många mikro-pauser vi tar så kommer energinivån ändå att variera under en arbetsdag, hur kan man vara produktiv då? För det flesta av oss följer energinivån över dagen ett tydligt mönster. Vissa har mest [...]

kalender

Misshandlar du din kalender?

Att kalendern är ett fantastiskt verktyg har de allra flesta av oss insett. Många av oss skulle till och med bli kallsvettiga av blotta tanken på att innehållet i våra kalendrar skulle försvinna. Vi vill absolut inta vara utan den men att misshandla den på alla möjliga sätt ser många inget problem med. Kalendern har [...]

ekonomiadministration konferenser

Ta kontroll över företagets möten

Allt fler väljer att bli avtalskunder hos BokningsBolaget. Inte så konstigt med tanke på alla fördelar det innebär. Att ha avtal med BokningsBolaget betyder inte bara bättre priser, effektivare ekonomiadministration och full kostnadskontroll. Servicen till alla som bokar konferenser internt förbättras eftersom de med ett enda samtal får professionell hjälp, snabb återkoppling och tydliga bekräftelser [...]

Prodaxa_header

Brister i projektledning kostar svenska företag miljarder årligen

Projekt som drar över tiden och inte håller budget är inget nytt. Men ett ännu vanligare problem, som kostar svenska företag miljarder årligen, är att en stor del projekt inte levererar den nytta de var tänkta att göra.  –Det är lätt för ett enskilt företag av lite storlek att det blir 100-tals miljoner som försvinner, [...]

nollmejl

Noll mejl i inkorgen! Är det möjligt?

Hur ska jag få kontroll på mejlen? När ska man läsa mejlen egentligen? Är det meningen att man ska få så mycket mejl? Hur gör folk? Frågorna om mejl-läsning är många. Jag menar att problemet egentligen handlar om brist på rutin och struktur för hur vi arbetar med mejl. Att läsa mejlen behöver inte vara [...]

klocka

Produktiv på under 2 min

När något som kräver en aktivitet fångar din uppmärksamhet är det viktigt du att skapar tydlighet i hur ”klart” ser ut och vad nästa konkreta steg är. GTD-metodiken lär oss att tänka så långt det bara går först och att handla sen. Detta på grund av att de utgör två separata fokusområden som kräver olika [...]