Bli sedd av cheferna och få fart på karriären - Kompetens.se

Bli sedd av cheferna och få fart på karriären

Business people

Din framgång i karriären avgörs inte av hur bra du gör ditt jobb utan av vem som ser dig göra det. Kompetens.se tar en titt på hur du gör dig synlig för cheferna och ger karriären en skjuts.

Den så kallade PIE-modellen som lanserades 1996 av Harvey Coleman delar in framgångsfaktorerna för din karriär i tre delar; Performance (dina prestationer), Image (hur folk uppfattar dig) och Exposure (vilka som tar del av det du gör). Det mest häpnadsväckande med modellen är att, enligt Coleman, påverkar dina faktiska prestationer bara 10 % av din framgång, hur folk uppfattar dig står för 30 % och hela 60 % av din framgång i karriären bestäms av vem som tar del av ditt arbete. Det viktigaste för att klättra på karriärsstegen är alltså att se till att dina chefer vet vem du är och vet vad du gör.

Men hur ska man då använda den här kunskapen och göra sig synlig för ledningen utan att bryta befälsordningen och hamna på kant med sin närmsta chef? Nyligen gav en artikel i Harvard Business Review några enkla tips på hur man kan gå till väga

Ställ upp på projekt utanför den vanliga företagsstrukturen.

Att anmäla sig frivilligt till arbetsgrupper eller projekt kan vara ett effektivt sätt att öka sin synlighet. Det kan handla om en arbetsgrupp som bedömer en ny strategi, att plocka in en ny produkt eller process eller delta i en fokusgrupp som utvärderar nya förmåner på företaget. Oavsett vilken typ av projekt du deltar i så är det viktiga att de inte är en del av den vanliga strukturen på företaget. Detta gör att du plötsligt arbetar närmare eller rapporterar direkt till högre chefer. Så klart innebär det även extra arbete men med ett bra resultat inom ett fält du kan har den här typen av engagemang potentialen att ge dig en stor skjuts i karriären när din chefs chefer plötsligt vet vem du är.

Bli en intern entreprenör

Att ta egna initiativ och hitta lösningar för att förbättra hur ditt företag arbetar är ett extremt effektivt sätt att öka din synlighet. Det kan ofta börja i liten skala men med rätt idé och rätt engagemang kan du både förbättra ditt företag och göra avtryck långt upp i hierarkin. Harvard Business Review ger tre exempel på framgångsrika interna entreprenörer.

1. En management trainee på ett amerikanskt företag ställde sig frågan varför inte hennes företag anordnade en dag med ”sammhällstjänst” som många andra företag i staden. Hon diskuterade med några kollegor och startade en informell grupp som tog upp frågan med HR-avdelningen. Med deras stöd fick hon sedan igenom idén hos ledningen. Dagen blev i sig en stor succé och gav både henne och kollegorna ett stort genomslag bland cheferna.

2. En chef för en teknisk avdelning märkte hur hennes kollegor klättrade till nya positioner på och utanför företaget. Samtidigt innebar hennes tekniska kompetens och produktivitet att ledningen inte ville flytta henne från sin nuvarande position. På sitt eget initiativ lyckades hon omorganisera och automatisera sin roll vilket både sparade tid och pengar. För hennes egen del blev hon en eftertraktad resurs som genomförde liknande förändringar på andra avdelningar.

3. En brasiliansk mellanchef på ett internationellt företag märkte att hans karriär hade stagnerat. När företaget ville expandera inom de så kallade BRIC-länderna, Brasilien, Ryssland, Indien och Kina förstod han vikten av att förstå ländernas kultur för att kunna göra affärer där. Han samlade därför ihop en grupp anställda från de här länderna och anordnade en matfestival efter jobbet som snart utvecklades till hela program i ländernas kulturer. När ledningen såg hans förmåga att organisera och utföra komplicerade projekt öppnades också nya karriärmöjligheter.

Det alla de här exemplen har gemensamt är att de kombinerar personernas individuella styrkor med deras initiativförmåga för att hitta nya möjligheter. Att sitta och undra varför ingen uppmärksammar en är sällan lönsamt istället bör man leta efter möjligheter att göra ett avtryck.

Mer läsning


elev_annons-header

Hur lär ditt barn sig bäst?

Lärande är i grunden alltid ett möte med den som kan – och den som ännu inte kan. Det spelar ingen roll om den som kan är en lärare, en kollega eller en video på internet. I många situationer är det du som förälder som ska lära ditt barn något de ännu inte kan. Hur kan du som förälder bäst stötta ditt barn i den processen?


Engagemang, anställda, personal

3 tips – skapa engagemang hos din personal

Att engagerade medarbetare skapar bättre resultat vet många men trots det har väldigt många företag svårt att skapa ett genuint engagemang bland sina anställda. Psykologen Emma Seppälä har tre tips för hur chefer kan skapa en kultur där engagemang frodas. Engagemang. Engagerade anställda, som känner en känslomässig koppling till företagets verksamhet och som brinner för [...]

produktivitet

Produktiv utan energi

Oavsett hur mycket kaffe vi dricker, hur ofta vi fyller på med energi i form av frukt och nötter eller hur många mikro-pauser vi tar så kommer energinivån ändå att variera under en arbetsdag, hur kan man vara produktiv då? För det flesta av oss följer energinivån över dagen ett tydligt mönster. Vissa har mest [...]

kalender

Misshandlar du din kalender?

Att kalendern är ett fantastiskt verktyg har de allra flesta av oss insett. Många av oss skulle till och med bli kallsvettiga av blotta tanken på att innehållet i våra kalendrar skulle försvinna. Vi vill absolut inta vara utan den men att misshandla den på alla möjliga sätt ser många inget problem med. Kalendern har [...]

ekonomiadministration konferenser

Ta kontroll över företagets möten

Allt fler väljer att bli avtalskunder hos BokningsBolaget. Inte så konstigt med tanke på alla fördelar det innebär. Att ha avtal med BokningsBolaget betyder inte bara bättre priser, effektivare ekonomiadministration och full kostnadskontroll. Servicen till alla som bokar konferenser internt förbättras eftersom de med ett enda samtal får professionell hjälp, snabb återkoppling och tydliga bekräftelser [...]

Prodaxa_header

Brister i projektledning kostar svenska företag miljarder årligen

Projekt som drar över tiden och inte håller budget är inget nytt. Men ett ännu vanligare problem, som kostar svenska företag miljarder årligen, är att en stor del projekt inte levererar den nytta de var tänkta att göra.  –Det är lätt för ett enskilt företag av lite storlek att det blir 100-tals miljoner som försvinner, [...]

nollmejl

Noll mejl i inkorgen! Är det möjligt?

Hur ska jag få kontroll på mejlen? När ska man läsa mejlen egentligen? Är det meningen att man ska få så mycket mejl? Hur gör folk? Frågorna om mejl-läsning är många. Jag menar att problemet egentligen handlar om brist på rutin och struktur för hur vi arbetar med mejl. Att läsa mejlen behöver inte vara [...]

klocka

Produktiv på under 2 min

När något som kräver en aktivitet fångar din uppmärksamhet är det viktigt du att skapar tydlighet i hur ”klart” ser ut och vad nästa konkreta steg är. GTD-metodiken lär oss att tänka så långt det bara går först och att handla sen. Detta på grund av att de utgör två separata fokusområden som kräver olika [...]