3 tips - skapa engagemang hos din personal - Kompetens.se

3 tips – skapa engagemang hos din personal

Engagemang, anställda, personal3 tips för att skapa engagemang hos dina anställda.

Att engagerade medarbetare skapar bättre resultat vet många men trots det har väldigt många företag svårt att skapa ett genuint engagemang bland sina anställda. Psykologen Emma Seppälä har tre tips för hur chefer kan skapa en kultur där engagemang frodas.

Engagemang. Engagerade anställda, som känner en känslomässig koppling till företagets verksamhet och som brinner för att driva den framåt, är en ovärderlig resurs. Enligt studier från Gallup presterar företag med en hög andel engagemang långt mycket bättre inom en rad viktiga parametrar. De uppvisar bland annat högre lönsamhet, bättre kvalitet, mindre arbetsplatsolyckor, lägre personalomsättning och har nöjdare kunder.  

Men engagemang bland medarbetarna är långt ifrån enkelt att skapa. Enligt Gallups undersökningar så rankas bara 16 % av Sveriges medarbetare som engagerade i sitt arbete. 73 % rankas som oengagerade och hela 11 % är aktivt oengagerade, vilket innebär att de aktivt motverkar de mål som företaget vill uppnå.

Därför gjorde psykologen Emma Seppälä, vid Stanford University i USA, nyligen en sammanställning av vad forskningen kring hur du bäst skapar engagemang bland dina anställda. Hennes resultat, som publicerades i Harvard Business Review, pekar på att engagemang inte främst skapas genom materiella incitament.

Tre tips för ökat engagemang

1. Inspiration

Oavsett vad ditt företag sysslar med så är det enligt Emma Seppälä viktigt att skapa en företagskultur som ger en känsla av att arbetet är meningsfyllt och tjänar ett större syfte. Genom att påminna de anställda om att deras arbete faktiskt hjälper till att förbättra andra människors liv kan man göra medarbetarna mer fokuserade och mer kreativa, visar studier. Att dela med sig av lyckade kundcase eller satsningar på välgörenhet till medarbetarna, kan enligt Emma Seppälä vara ett sätt att göra detta. Här spelar även cheferna på företaget en viktigt roll. Genom att agera osjälviskt, rättvist och arbeta nära sina medarbetare visar studier att medarbetarna blir mer hängivna, lojala och känner ett större engagemang.

2. Vänlighet

Emma Seppälä hänvisar till en brittisk studie som visat att kamratskap och erkännande skapar mer lojalitet från de anställda än vad höga löner gör. Enligt henne är det därför viktigt att chefer är noggranna med att odla och företräda en kultur som bygger på värme, hänsyn och respekt. Varma relationer gör enligt amerikanska studier nämligen både medarbetarna och cheferna mer effektiva. Det enklaste sättet att göra detta är enligt Emma Seppälä att få chefer att interagera med sina anställda som medmänniskor och inte bara medarbetare. Något så enkelt som att ställa personliga frågor och faktiskt lyssna på svaret är enligt henne ett bra första steg.

3. Egenvård.

Många företag påstår att de värderar personalens välbefinnande genom att erbjuda allt från gymmedlemskap till yogaklasser. Enligt Emma Seppälä innebär dock intensiva arbetsscheman att de flesta anställda inte har möjlighet att utnyttja dessa erbjudanden, vilket gör de verkningslösa. Enligt henne behöver den här typen av program för välbefinnande därför kompletteras med en kultur som faktiskt möjliggör och uppmuntrar de anställda att prioritera egenvård. Hon hänvisar bland annat till tysk forskning som visat att arbetspauser, avslappningsövningar och striktare gränser mellan arbete och privatliv gör medarbetarna mindre stressade och mer engagerade.

För att åstadkomma detta menar Emma Seppälä att chefer bör uppmuntra anställda att ta träna, ta raster och vila. Som ett exempel nämner hon tyska företag som förbjuder mejlande utanför kontorstid eller utrustar anställda med Fitbits för att de ska kunna hålla koll på sitt välmående och sin sömn.

Mer läsning


elev_annons-header

Hur lär ditt barn sig bäst?

Lärande är i grunden alltid ett möte med den som kan – och den som ännu inte kan. Det spelar ingen roll om den som kan är en lärare, en kollega eller en video på internet. I många situationer är det du som förälder som ska lära ditt barn något de ännu inte kan. Hur kan du som förälder bäst stötta ditt barn i den processen?


Engagemang, anställda, personal

3 tips – skapa engagemang hos din personal

Att engagerade medarbetare skapar bättre resultat vet många men trots det har väldigt många företag svårt att skapa ett genuint engagemang bland sina anställda. Psykologen Emma Seppälä har tre tips för hur chefer kan skapa en kultur där engagemang frodas. Engagemang. Engagerade anställda, som känner en känslomässig koppling till företagets verksamhet och som brinner för [...]

produktivitet

Produktiv utan energi

Oavsett hur mycket kaffe vi dricker, hur ofta vi fyller på med energi i form av frukt och nötter eller hur många mikro-pauser vi tar så kommer energinivån ändå att variera under en arbetsdag, hur kan man vara produktiv då? För det flesta av oss följer energinivån över dagen ett tydligt mönster. Vissa har mest [...]

kalender

Misshandlar du din kalender?

Att kalendern är ett fantastiskt verktyg har de allra flesta av oss insett. Många av oss skulle till och med bli kallsvettiga av blotta tanken på att innehållet i våra kalendrar skulle försvinna. Vi vill absolut inta vara utan den men att misshandla den på alla möjliga sätt ser många inget problem med. Kalendern har [...]

ekonomiadministration konferenser

Ta kontroll över företagets möten

Allt fler väljer att bli avtalskunder hos BokningsBolaget. Inte så konstigt med tanke på alla fördelar det innebär. Att ha avtal med BokningsBolaget betyder inte bara bättre priser, effektivare ekonomiadministration och full kostnadskontroll. Servicen till alla som bokar konferenser internt förbättras eftersom de med ett enda samtal får professionell hjälp, snabb återkoppling och tydliga bekräftelser [...]

Prodaxa_header

Brister i projektledning kostar svenska företag miljarder årligen

Projekt som drar över tiden och inte håller budget är inget nytt. Men ett ännu vanligare problem, som kostar svenska företag miljarder årligen, är att en stor del projekt inte levererar den nytta de var tänkta att göra.  –Det är lätt för ett enskilt företag av lite storlek att det blir 100-tals miljoner som försvinner, [...]

nollmejl

Noll mejl i inkorgen! Är det möjligt?

Hur ska jag få kontroll på mejlen? När ska man läsa mejlen egentligen? Är det meningen att man ska få så mycket mejl? Hur gör folk? Frågorna om mejl-läsning är många. Jag menar att problemet egentligen handlar om brist på rutin och struktur för hur vi arbetar med mejl. Att läsa mejlen behöver inte vara [...]

klocka

Produktiv på under 2 min

När något som kräver en aktivitet fångar din uppmärksamhet är det viktigt du att skapar tydlighet i hur ”klart” ser ut och vad nästa konkreta steg är. GTD-metodiken lär oss att tänka så långt det bara går först och att handla sen. Detta på grund av att de utgör två separata fokusområden som kräver olika [...]